“Les petjades de les persones que caminen juntes mai s’esborren”

Proverbi africà

En Interpreta Natura posem molta obstinació a anar deixant xicotetes petjades (visibles i invisibles) per a complir amb el nostre compromís amb la conservació del patrimoni natural i cultural.

Estem convençuts que només entre tots es poden aconseguir grans coses. Busquem sinergies, allò que 1 + 1 pot ser molt més que dos, amb institucions amb finalitats similars als nostres.

Per això, hem signat convenis de col·laboració per a treballar en diversos camps.

Custòdia del territori


És la nostra petjada més visible: guardar, conservar, respectar i cuidar els valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics del territori.

Conveni amb Fundem

Participem de forma activa en la conservació integral i progressiva naturalització de la parcel·la de Fundem en La Casella d’Alzira.

Teixint xarxes


Establim programes de cooperació i intercanvi d’informació en les activitats i temes d’interés comuns.

Més enllà de les nostres fronteres


Perquè ens interessa el que ocurrix més enllà del nostre territori, les nostres accions tracten de donar suport a programes d’institucions de caràcter internacional.

Institut Jane Goodall

Col·laborem en els seus dos principals projectes.

Mobilitza't per la selva

Col·laborem amb Jane Goodall conscienciant sobre la problemàtica de l’extracció de coltan al Congo per a la fabricació de telèfons mòbils. A més, ens encarreguem de recollir mòbils usats per a enviar-los a l’Institut i que puga reciclar-se aquest metall i altres components.

El nostre esforç es veurà recompensat amb l’apadrinament de ximpanzés rescatats després de la destrucció del seu hàbitat.

Arrels i Brots

Som grup Arrels i Brots, la qual cosa significa que col·laborem amb Jane Goodall en el seu programa d’educació ambiental.

Turisme Sostenible per al Desenvolupament


La nostra associació no ha volgut perdre’s l’oportunitat que ofereix que 2017 haja sigut declarat Any Internacional del Turisme Sostenible.

Adhesió al Codi Ètic de Turisme Valencià

Descarregar Codi Ètic Turisme Valencià

Jornades Comarcals de Turisme Sostenible

Coorganitzades per la nostra Associació a Macastre i Sueca, han sigut espais per a la comunicació i dinamització d’experiències entre els diferents agents que participen en activitats turístiques que busquen la sostenibilitat i el desenvolupament.

Conveni amb Connect Intel·ligència Turística Aplicada

Signem un conveni de col·laboració amb aquesta associació les innovadores idees de la qual molt prompte donaran fruit en forma de projectes concrets.

I, cada any, la nostra gran petjada final serà destinar gran part dels beneficis nets obtinguts a les finalitats de l’associació contemplats en els estatuts.