INTERPRETA NATURA societat domiciliada a València (Espanya), constituïda a València amb C.I.F.: G-98849169 (d’ara endavant INTERPRETA NATURA) és la titular del Lloc web situat en el domini www.interpretayeduca.com

A l’efecte del que es preveu en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, INTERPRETA NATURA amb CIF B-12978565 informa l’Usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal denominat Usuaris Web, la finalitat principal dels quals és la gestió i atenció de sol·licituds d’informació de l’usuari que accedeix al lloc web sol·licitant informació sobre els serveis que ofereix INTERPRETA NATURA.

INTERPRETA NATURA es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, INTERPRETA NATURA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

Veracitat de les dades facilitades


L’usuari que envia la informació a INTERPRETA NATURA és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se a INTERPRETA NATURA de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantindre’ls degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

INTERPRETA NATURA no respon de la veracitat de les informacions que no siguen d’elaboració pròpia de les quals s’indique una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que pogueren originar-se per l’ús d’aquesta informació.

S’exonera a INTERPRETA NATURA de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que poguera patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per INTERPRETA NATURA, sempre que procedisca de fonts alienes a INTERPRETA NATURA.

Cessió de dades a tercers


INTERPRETA NATURA no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició


Podrà dirigir les seues comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal al Carrer Sant Quiteria, 303 12550 Almassora (Castelló) o a través de correu electrònic a info@interpretayeduca.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del DNI i indicant en l’assumpte “PROTECCIO DE DADES”.

Acceptació i consentiment


L’Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part d’INTERPRETA NATURA, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.